A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ KURSU

A Sınıfı İSG Kursu, B sınıfı iş güvenliği kursu, C sınıfı iş güvenliği kursu almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İş Güvenliği Kursu eğitimlerinde öncü isim Yeni Uzman Akademi başarıya giden yolda sizinle beraber.

Güvenli bir çalışma alanı oluşturmak işverenin en önemli görevlerinden biridir. Üretim için güvenli bir yer, çalışanların mesaideyken yaralanma veya hastalık geliştirme riskinin çok az olduğu veya hiç olmadığı anlamına gelir. Güvenli bir iş ortamı “işverenlerin çalışanlarına bilinen tehlikelerden arınmış çalışma koşulları sağlamasını” gerektirir.

Güvenli olmayan bir üretim yapılıyorsa, sonuçları üzücü, hatta ölümcül dahi olabilir.

Çalışan personelin güvende tutmak sadece kanuni bir zorunluluk değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Bir tesiste veya şantiyede çalışan kişilerin aileleri, arkadaşları ve istihdam dışında da yaşamları vardır. Güvenlikleri ve sağlıkları asla bir maaşla sınırlı değildir. Bu nedenle, güvenliği birinci öncelik haline getirmek ve tüm çalışanların her gün eve güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak çok önemli bir görevdir.

İş Güvenliği Kursu Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği genel olarak çalışanlara sağlıklı ortam sağlamak, çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, oluşabilecek riskleri belirleyip tamamen ortadan kaldırmak veya zararlarını asgari seviyeye çekmek,, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, çalışma ve üretim verimini artırmak adına yapılan çalışmaların tümüne denir.

İş güvenliği kursu,  herhangi bir firmanın üretiminden etkilenen tüm insanların sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları ayrıntılı bir biçimde inceleyen disiplindir.

İş güvenliği birçok nedenden dolayı önemlidir. Her şeyden önce, bir çalışan bir işi tamamlamak için sağlığından ve vücut güvenliğinden asla ödün vermemelidir. Bunun yerine, işverenlerin bilinen tehlikelerden arınmış bir iş yeri sağlama konusunda hem yasal hem de ahlaki yükümlülüğü vardır.

6331 Sayılı Kanun ve Ülkemizde İş Güvenliği

Ülkemizde 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu” ile iş güvenliği ilk kez kanun şeklinde hayatımızda yer almıştır.  29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) ilişkin “Tehlike Sınıfları  Listesi Tebliği” ne göre tüm işletmeler tehlike sınıflarına göre aşağıdaki gibi 3 sınıfa ayrılmıştır:

  1. Az Tehlikeli Sınıf: Büro işletmeleri, perakendecilik, restoran, otel,pansiyon okullar vb.
  2. Tehlikeli Sınıf: Ayakkabı, mobilya, deterjan, et üretimi, orman sanayi, deniz ürünlerinin yetiştirilmesi vb.
  3. Çok Tehlikeli Sınıf: Yapı sektörü, ağır Sanayi, hastaneler, petrol istasyonları, maden işletmeleri vb. düşünülebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu eğitimleri Çalışma Bakanlığı, iş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından denetlenir.

İş güvenliği hizmetleri, kurum bazında ise firma yetkilisi ( işveren) – işçi işbirliği ile yapılır. Firma bazında iş güvenliği hizmetleri işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ( tehlike sınıfına göre A Sınıfı, B Sınıfı veya C sınıfı olabilir.), diğer sağlık personeli ( işyeri hemşiresi) gözetiminde gerçekleştirilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayan meslek dalıdır ve  iş güvenliğinin tanımında bulunan teknik tehlikelerle alakalı tedbirlerin alınmasını sağlamak ve tehlikelere karşı tavsiyeleri işverene vermekle yükümlüdür

İş güvenliği uzmanı bu kapsamda, üretim sahasını inceler ve üretim sahasının denetimini yapar. Yaptığı saha denetimleri sonucunda iş yerinde yapılan işin tamamı ile alakalı ne kadar tehlike varsa; var olan tehlikelerin tamamının listeler.  Bunların gerçekleşme olasılıkları ve olduktan sonra oluşturacakları zarar görme şiddetinin dereceleri hakkında bir risk analiz raporu hazırlar.

Raporda ayrıca bu risklerin nasıl giderileceğini de ayrıntılı olarak listeler ve bunu da işverene sunar.  İş güvenliği uzmanı ayrıca personelin eğitimleri ile de yükümlüdür.  Çalıştığı yerde temel iş sağlığı güvenliği eğitimi verir.  Çalıştığı yerdeki risk etmenlerine göre eğitimlerini planlar ve uygulanmasını sağlar.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans düzeyinde mezun durumda olanlar
Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun durumda olanlar

Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun durumda olanlar
Mühendislik veya mimarlık fakültelerden mezun durumda olanlar

Güzel Sanatlar Fakültelerinin, İç Mimarlık bölümlerinden mezun durumda olanlar

Yukarıda belirtilen fakülte, bölüm ve programlardan mezun olanlar, Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca yapılan eğitimleri bitirmeleri ve devamında ÖSYM tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya hak kazanırlar.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanı Olabilmek İçin;

B sınıfı İş Güvenlği Kursu Uzmanı olarak 4 yıl (1460 gün) çalışmış olmaları ve bu çalışmalarını İSG Katip sözleşmeleri ile veya İSG Katip fiili çalışma raporu ile belgeleyebilmelidir. Kursiyerlerimizin kurs evraklarının bakanlığa bildirimi yapılma döneminde yukarıdaki sürenin tamamlanmış olması gerekiyor.

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı Eğitimleri

Çevrimdışı Eğitim: Asenkron  / offline isimleri ile de bilinen bu program Yeni Uzman Akademi sayfasına daha önceden yüklenmiş olan eğitimlerin kursiyerlerimiz tarafından diledikleri saatlerde derslere katılmaları ile gerçekleşir. Bu eğitimlerin süresi 90 saattir. Eğitimler 15 günlük bir periyotta gerçekleştirilir.

Çevrimiçi Eğitim: Senkron / online isimleri ile de bilinen bu program Yeni Uzman Akademi eğiticileri tarafından ‘‘Zoom’’ programı üzerinden verilir. Yeni Uzman Akademi’de canlı dersler günde en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitimlerin toplam süresi 90 saattir. Eğitimler 15 günlük bir periyotta gerçekleştirilir. Eğitimler 09/15 saatleri arasında ve 15/21 saatleri arasında olmak üzere iki farklı grupta gerçekleştirilir. Kursiyerlerimiz kayıt esnasında hangi saatler arasında eğitim almak istediklerini kendileri belirleyebilirler.

Staj Eğitimi: Pratik eğitim olarak da adlandırabileceğimiz bu eğitimler; Yeni Uzman Akademi İş Güvenliği Kursu eğiticileri tarafından uygun görülen işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının kontrolünde gerçekleştirilir.

Yeni Uzman Akademi’de A Sınıfı Eğitimler

A Sınıfı İş Güvenliği Kursu Uzmanlığı eğitimleri eğitim kurumlarımız tarafından alanının en iyisi eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirilir.

Yeni Uzman Akademi’de A Sınıfı İş Güvenliği Kursu özel Nurullah Acar tarafından hazırlanmış konu anlatım ve deneme kitabından oluşan setin yanında, Hakan Erdoğan tarafından hazırlanmış üçlü kitap seti hediye ediyoruz.

Eğitim kurumumuz tarafından sınavlar öncesi soru çözüm ve ders tekrarı programları ile kursiyerlerimizin başarı seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. Bu eğitimler kursiyerlerinin birçoğunun sahada çalışmaları nedeni ile mesai saatleri sonrasında yapılır. Yeni Uzman Akademi iş Güvenliği Kursu Eğitimlerinde Türkiye’nin marka ismi olmak yolunda emin adımlarla ilerken siz de kariyer yolculuğunuzda bir dönüm noktası olan B sınıfı İSG eğitimlerinizi Yeni Uzman Akademi farkıyla alarak; farkınıza farklılık katabilirsiniz.

Yeni Uzman Akademi eğitimlerini altı farklı şube aracılığıyla gerçekleştirmekle beraber pandeminin olumsuz etkilerinden daha az etkilenmeyi sağlamak amacıyla bu dönem de eğitimlerine ‘‘ Uzaktan Eğitim Modeli’’ ile devam ediyor.

Eğitimciliği ticari bir işletmenin ötesinde gören eğitim kurumumuz https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından dijital ders notlarını ücretsiz paylaşarak İSG sınavlarına hazırlanan tüm adaylara destek olmaya çalışıyor. İSG’ye yönelik sınavlara hazırlanan tüm adaylar dijital ders notlarımızdan ücretsiz yararlanabileceği gibi online denemeler ile sınavlara hazırlanabilir. Ayrıca youtube kanalımızdan ders videolarımızı da takip edebilirsiniz. İSG eğitimleri ile ilgili tüm gelişmeleri de Yeni Uzman Akademi’nin instagram adresini takip ederek öğrenebilirsiniz.

‘‘A’’ sınıfı İSG uzmanlığı için ‘‘A’’  kalite bir eğitim için sizi Yeni Uzman Akademi’ye bekliyoruz.