Faydalı Yiyecekler

Yiyeceklerin Faydaları

İş Güvenliği Kursu Kayıt Formunu Doldurup Gönderin Size En İyi Fiyat Teklifini Sunalım.
Aşağıdaki formu doldurup "FORMU GÖNDER" butonuna basınız.
Lütfen bekleyin...

İş Güvenliği Nedir?

Üretim ve hizmet sektöründe yer alan işletmeler, gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre farklı risk grupları içerisinde yer alırlar.

Her işletme, kendi bünyesinde çalışan personeller ile işletmenin fiziki ortamını, üretim veya hizmet kalitesini ve sermaye yapısını korumak için belirli önlemler almayı tercih eder.

Bu önlemler, kişisel olarak gerçekleştirilen işlemler olabileceği gibi işletmenin bütününü kapsayan ve işletme içerisindeki her noktayı etkileyen önlemler de olabilir. İşletmenin bütününü kapsayan bir şekilde iş hastalıkları, mesleki hastalıklar ve iş kazaları gibi birçok önemli duruma karşı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ise özel bir çalışma alanı içerisinde bulunur.

Bu çalışma alanı için iş sağlığı ve güvenliği nedir sorusu kapsamlı bir yanıt ile açıklama oluşturur.

Bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği nedir sorusu sorulduğunda verilebilecek en net cevap; işin yapılması sırasında işçilerin fiziki şartlar nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları ve mesleki riskler gibi durumların ortadan kaldırılması veya engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır, şeklinde verilebilir.

Bu tanım kapsamında; iş sağlığı ve iş güvenliği, ister üretim ister hizmet işletmeleri olsun birçok işletmede önemli bir fayda oluşturmaktadır.

Örneğin belirli sayıda işçi ile üretim gerçekleştiren bir atölyede, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması sayesinde işçilerin hastalıklar, sağlık sorunları ya da kazalar ile karşılaşması engellenebilir. Bu sayede işletme için personellerin güvenli ve huzurlu bir şekilde çalışması sağlanarak işyeri verimi ve sürekliliği korunmuş olur.

İş sağlığı ve güvenliği, sadece belirli kurallar bütünü ile oluşan bir sistemden ibaret olmayıp tamamen geniş çaplı düşünülmesi gereken bir bilim dalıdır.

Bu nedenle bu bilim dalı, üniversitelerde ön lisans bölümlerinde eğitim çalışmaları yapılan veya yüksek lisans eğitimleri sayesinde uzmanlıklar sağlanan bir alan oluşturmaktadır.

Öyle ki mühendisler, doktorlar, kimyagerler veya teknik eğitim almış kişiler bu bilim dalı üzerinde yüksek lisans çalışmaları gerçekleştirerek, uzmanlık ve eğitmenlik gibi derecelere yükselmektedir.

Çünkü çağımızda son teknolojilerinin kullanılması, yeni üretim sistemleri ve kullanılan üretim tekniklerindeki ortaya çıkan tehlikeler işçilerin ve işletmenin güvenliğini ve sağlığını riskli bir hale getireceği için iş sağlığı ve güvenliği önemli bir koruyucu yapı oluşturmaktadır.

Bir işletme içerisinde işçilerin sağlığının korunması ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlandığında, işletme için daha verimli bir sonuç elde edilebilmektedir.

Fakat iş sağlığı ve güvenliği, sadece işçilerin korunması için değil kuruluş içerisindeki A’dan Z’ye her insanın korunması için oluşturulan bir sistemdir.

İşletmenin faaliyetleri ile birebir olarak ilgili konumda bulunan işçiler daha çok etkilenirken, yine de masa başı çalışanlar, mühendisler, nakliye personelleri, depo personelleri, yükleniciler, ziyaretçiler, müşteriler, işyeri sahipleri, yöneticiler, müdürler hatta işverenler dahi etkilenebilir.

Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği sistemi, işletme içerisinde birebir olarak veya dışardan üretim ya da çalışma ile ilgisi olan herkesi korumak için oluşturulmuştur.

Her iş yerinde işin yürütülmesi ile ilgili ortaya çıkan tehlikeler, sağlığa zarar veren şartlar ve hastalık etmenleri engellenerek, hem üretim hem çalışan hem de işletme bütünüyle korunabilir.

Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği nedir sorusunun cevabı; işletme ve işletme ile ilgili olan her şeyi koruma altına alan bir kurallar sistemidir, şeklinde de verilebilir.

Genel anlam olarak düşünüldüğünde, işletme içerisindeki çalışanları iş güvenliği kapsamında korurken, hem işletmenin hem de üretimin güvenliğini de sağlayan bu sistem, birtakım tedbirlerin uygulanması ile hayata geçirilmektedir.

Kapsamlı bir kurallar bütünü olan iş sağlığı ve güvenliği sistemi, iki bölümden oluşur. İş güvenliği; işçi, işletme ve yönetimi korurken, iş sağlığı ise işçinin faaliyet sırasında karşılaşabileceği hastalıklar ve meslek hastalıkları için önlem oluşturmaktadır.

İşyerlerinde çalışma sırasında kullanılan sistemler, makineler veya cihazlar nedeniyle iş kazaları oluşabilir ya da kullanılan her türlü materyal nedeniyle belirli meslek hastalıkları oluşabilir. İşte bu sıkıntılara karşı tedbirleri almak için uygulanan şartlar, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ele alınır.

Bu kuralların uygulanmasında genellikle işveren sorumlu olurken işçiler ve işletme içerisindeki Diğer personel de şartlara uymalı ve bazı koşulları kendisi oluşturmalıdır.

6331 sayılı Kanun gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olarak yürürlüğe konulan sistem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birçok kıstas içerisinde yer alan işletmelerde zorunlu hale getirilmiştir.

Kanuni bir dayanağına göre iş sağlığı ve güvenliği nedir sorusu sorulursa; yasal çerçevelere bağlı olarak iş yerinde işçinin ve iş yerinin korunması, iş güvenliğinin sağlanması ve meslek hastalıkları ile iş kazalarının önlenmesi için yapılması gereken çalışmalar ve bu çalışmalarda iş yeri içerisindeki her kişinin sorumlulukları gibi bir cevap sağlanabilir.

Hem bir kanun kapsamında hem de uygulama yönetmelikleri kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği, işçiler ve işveren arasında bir hukuki bağlantı oluştururken, her iki taraf için de sorumlulukların yerine getirilmesi ile müspet bir sonuç elde edilebilir.

Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kurallarının oluşturulması için işçilerin ve işverenin sorumlulukları, iş sağlığını veya güvenliğini tehdit eden durumların tespit edilmesi ve faaliyetlerin durdurulması, sistemin örgütlü bir şekilde işletmede uygulanması ve özellikle kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümlerin belirlenmesi maddeleri önem arz etmektedir.

İş yerinde örgütlü bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin oluşturulması için öncelikle iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimi, iş güvenliği personelleri ve mühendisler ile teknik elemanlar gibi işçi temsilcileri de bu örgüt içerisinde yer almalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği sistemi; işçi, işveren ve devletin yükümlülüklerini, kurulları, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin ve çocuklar ile kadın işçilerin korunmasını kapsayan bir kurallar bütününe sahiptir. İşyerlerinde havadaki nem ve toz miktarı, ışıklandırma, gürültünün tespit edilmesi, vücuda yorgunluk veren işler, çalışma ve mesai saatleri, mola uygulamaları, iş vardiyaları, çalışma şartlarının incelenmesi, iş izinler ve iş yeri atmosferinin ergonomik bir hale getirilmesi gibi birçok konu iş sağlığı ve güvenliği sistemi içerisinde önemli noktaları oluşturmaktadır.

Her ayrı konu için işyeri içerisinde temel olarak hizmet alan kişiler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri olurken, bu personeller, işletme kişileri arasından görevlendirilebileceği gibi dış kurumlardan da süreli hizmetler alınabilir.

Bu hizmetlerin alınması için kurumsal olarak yönetmeliklere bağlı bir şekilde hizmet veren ortak güvenlik sağlık birimi kurumları bulunmaktadır.

 

Henüz yorum yazılmamış.

Bir cevap yazın

info@isguvenligikursu.net