Faydalı Yiyecekler

Yiyeceklerin Faydaları

İş Güvenliği Kursu Kayıt Formunu Doldurup Gönderin Size En İyi Fiyat Teklifini Sunalım.
Aşağıdaki formu doldurup "FORMU GÖNDER" butonuna basınız.
Lütfen bekleyin...

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, sistematik bir şekilde uygulanan kurallar bütünü ile işçinin, işletmenin ve işverenin korunması için uygulanan bir sistemdir.

Bu sistemin uygulanması için elbette ki işyerindeki her faaliyeti gerçekleştiren personellerin olması gibi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış personellerin de yer alması gerekir.

Bu eğitim çalışmaları, özel olarak üniversitelerde gerçekleştirilen ön lisans eğitimleri veya Sosyal Bilimler Enstitüleri kapsamında gerçekleştirilen yüksek lisans eğitimleri gibi akademik noktalarda bulunabildiği gibi sertifikalı bir şekilde kurumlar için verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programları da yer almaktadır.

Bu noktada firmamız tarafından verilen eğitim programlarında sertifika alınması, hem kişisel gelişim hem mesleki eğitim hem de istihdam sağlamak için en etkili programlardan biridir.

Bu noktada net olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nedir sorusu için verilmesi gereken cevap ise işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin uygulanabilmesi, takibi ve kurulması için hizmet verebilecek ve tecrübe sahibi kişilerin yetiştirilmesini amaçlayan eğitimdir, cevabı verilebilir.

Kurumsal olarak yönetmeliklere bağlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları sayesinde A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı iş güvenliği kursu düzenleyebiliyoruz.

Yıllar boyunca bu sektörde ve bu bilim dalı üzerinde tecrübe elde etmiş kişiler ile çalışan kurumumuz, eğitim çalışmalarını yüksek bir profesyonellik sayesinde oluşturmaktadır.

Özellikle Avrupa ülkelerinde ve büyük dünya ülkelerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çok erken yaşlarda çocuklara dahi kazandırılırken, ülkemizde Avrupa Birliği uyum süreci sonrasında çok daha önemli bir hale gelen bu sistem için yasalar ve yönetmelikler dahi oluşturulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği temel olarak iki farklı noktadan oluşur. Bu noktalardan birisi iş sağlığı hizmetlerinin verilmesi için işletmelerde işyeri hekimlerinin çalışması olurken diğeri ise iş güvenliğinin ve işletme güvenliğinin sağlanması için iş güvenliği uzmanlarının görev almasıdır.

İş güvenliği uzmanı, çalışanların başına gelebilecek farklı mesleki sorunların ve risklerin önlenmesi ve işçinin korunması için görev alan personeldir.

Personeller tarafından verilen hizmet Türk İş Kanunu bağlamında işverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında ele alınır. Bir işyerinde çalışanların başına gelebilecek her türlü tehlike aynı zamanda işletmenin başına gelen önemli bir tehlike olarak görülmelidir.

Bir işletme içerisinde hizmet veren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı personellerinin hizmet tanımlarını yapabilmek için öncelikle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nedir sorusunun cevaplanması gerekmektedir.

Bu eğitim programı sayesinde işverenin üstesinden gelemeyeceği ve net çözümler oluşturmayacağı işletme sorunlarının çözülmesi ve işçi sağlığının korunması için tüm niteliklere sahip olan ve bilgi birikimi bulunan kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Tehlikelerin belirlenmesi, tehlikeyi oluşturan unsurların ortadan kaldırılması ve güvenliğinin sağlanması için yeterli özveri göstererek hem iş yeri hem de işveren için avantaj oluşturmaktadır.

Örneğin, iş yerinde oluşabilecek yangın veya patlama gibi önemli tehlikelerin oluşmadan önce önlenebilmesi ve oluştuğu durumlarda da hızlı bir şekilde güvenlik önlemlerinin sağlanması için iş güvenliği uzmanı önemli bir sistem kurulmasını sağlar.

İş güvenliği uzmanı, almış olduğu eğitim sayesinde elde ettiği sertifikalar ile birlikte bu noktada gerekli tedbirlerin alınması ve sürekli hale getirilmesi için görev almaktadır.

7.04 2014 tarihinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında yayınlanmış olan kurallar ile birlikte işletme içerisindeki mavi ve beyaz yakalı çalışanların da bu eğitimi alması gerekmektedir. Bu gerekçeye bağlı olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nedir sorusu için; ana amacı;

  • İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması,
  • Kaza ve meslek hastalıklarının en az düzeye indirilmesi,
  • çalışanların haklarının ve sorumluluklarının bildirilerek karşı karşıya oldukları riskler ve tehlikeler ile ilgili bilgilendirilmesi için uygun davranışın kazandırılması olan bir eğitim programıdır, cevabı oluşturulabilir.

Firmamız, bu eğitim programı bünyesinde ana içerik olarak sırasıyla yasal mevzuat ve yönetmelikleri, iş güvenliği tanıtımının yapılması ve iş sırasında kullanılacak kişisel koruyucuların kullanım usullerini, uyarılar, ikazlar ve sistemlerinin oluşturulmasını, işyerlerinde karşılaşılabilecek tehlikeli ölenlerin incelenmesini ve örnek iş kazalarının test edilmesini ele almaktadır.

Bu eğitim programı ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nedir sorusu için en net cevap oluşturulurken, aynı zamanda da eğitim yöntemi olarak gereken noktada pratik gereken noktada teorik eğitimlerinin verilmesi sonrasında ise tüm katılımcıların belge alması sağlanmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programlarında, Çalışma Bakanlığı üzerinden sertifikalı iş güvenliği uzmanlığı yetkisini almış olan kişiler eğitimci olarak görev almaktadır.

Bu sertifika sayesinde işletmelerde görev alan iş güvenliği uzmanları için hem kadrolu bir şekilde işletme içerisinde çalışma şansı ortaya çıkarken hem de ortak sağlık ve güvenlik birimi kurumları üzerinden işletmelere hizmet verme şansı doğmaktadır.

Bir işletme içerisinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı personelinin hizmet vermesi gereken belirli süreler ve alanlar bulunmaktadır. Bu noktalar iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ayrıntılar olurken, mutlak şekilde uyulması gereken kurallar olarak da görülmelidir.

Yönetmelik çerçevesinde iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak 3 farklı kısma ayrılmaktadır.

Bu kapsamda az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri çalışan her kişi için ayda en az 10 dakika iş güvenliği hizmeti almalıdır.

Tehlikeli sınıftaki işletmeler her işçi için 20 dakika ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler ise her işçi için 40 dakika hizmet alma standartlarına sahiptir.

Az tehlikeli sınıflarda her 1000 işçi için en az 1 adet, tehlikeli sınıflarda her 500 işçi için en az 1 adet ve çok tehlikeli sınıflarda ise her 250 işçi için en az 1 adet iş güvenliği uzmanı görev almalıdır.

Bu hizmetleri verecek personeller için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nedir sorusu kapsamında verilen tüm cevaplar, etkin bir personel tanımını oluşturmaktadır. Personeller, işletme içerisinde birçok farklı görevi üstlenerek önemli riskleri ortadan kaldıran ve hem işçinin hem işletmenin hem de sermayenin korunmasını sağlayan kişilerdir.

 

Henüz yorum yazılmamış.

Bir cevap yazın

info@isguvenligikursu.net