Faydalı Yiyecekler

Yiyeceklerin Faydaları

İş Güvenliği Kursu Kayıt Formunu Doldurup Gönderin Size En İyi Fiyat Teklifini Sunalım.
Aşağıdaki formu doldurup "FORMU GÖNDER" butonuna basınız.
Lütfen bekleyin...

İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir Ne İş Yapar?

İş yerinde iki ana konu olan iş güvenliğinin sağlanması ve iş sağlığı etkinliğinin yerine getirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği sistemleri kullanmaktadır.

Bu noktada iki önemli kelime olan güvenlik ve sağlık kelimelerinin oluşturulması için sistem içerisinde yer alan iki önemli personel; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimidir.

Personeller için belirli işletme şartlarına göre işyeri hekimi bulundurulması, bazen zorunlu bir konumda yer alırken bazen de hekim yanında sağlık personellerinin de görev alması mecburi hale gelmektedir.

İş güvenliği sistemlerinin kurulması için de iş güvenliği uzmanı personellerin; doktor, mühendis ya da teknik elemanlar arasında bulunan kişilerin gerekli eğitimleri alması ile sağlanmaktadır.

Bu personeller, işletme içerisinden seçilen kişilerin eğitim almasıyla hizmet verebileceği gibi kimi zaman ise üniversitelerde akademik eğitim almış kişilerde bu hizmeti sağlayabilirler.

Bu kapsamda iş güvenliği sistemlerinin kurulması için personel açısından inceleme yapıldığında, iş sağlığı ve güvenliği nedir ne iş yapar sorusu için öncelikli olarak işçi güvenliğinin sağlanması, cevabı verilebilir.

İş güvenliğinin sağlanması için iş güvenliği uzmanı olarak adlandırılan personeller, öncelikle güvenlikle ilgili işçilerin, çalışanların ve işverenin bilgi sahibi olması için eğitimler düzenler.

Bu eğitimler sonrasında uzmanlar, işletme içerisinde bir gözetim, denetim ve yönetim sistemi oluştururlar. Bu sistemin takip edilmesi ve korunur bir hale gelmesi için yıllık çalışma planı, eğitim planı, rehberlik ve danışmanlık gibi hizmetler oluştururlar.

Bir iş güvenliği uzmanı, öncelikle alt işverenden başlayarak ana işverene yani patrona kadar ulaşan bir raporlama hizmeti sağlar.

Kimi işletmelerde çok büyük bir hiyerarşi bulunduğu için alt işveren ile iletişimde bulunan uzmanlar, kimi işyerlerinde direk ana işveren ile iletişimde bulunabilirler.

İletişimde bulunduğu kişiyle birlikte riskleri değerlendiren ve uygun acil durum kuralını hazırlayarak iç yönetmelik oluşturan uzmanlar, çalışma talimatlarını hazır hale getirerek, işletme içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılır.

Bu kadar geniş kapsamlı bir hizmet aralığı bulunan personeller, iş sağlığı ve güvenliği nedir ne iş yapar sorusu için gerekli cevabı ortaya koymaktadır.

Personeller, işletme içerisinde iş kazalarının ortaya çıkmasına neden olabilecek tehlikeleri belirleyen ve bu tehlikelere karşı önlemler oluşturan kişiler olurken, ayrıca bu tehlikelerin oluşması halinde yapılması gerekenleri belirleyen bir sistem oluşturmaktadır.

Personeller tarafından;

  • İşletme içerisinde patlama gibi durumlarda korunmanın nasıl oluşturulacağı,
  • Kimyasal madde tehlikelerinde nasıl bir değerlendirme yapılması gerektiği,
  • Koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiği,
  • Elektrik ve topraklama tesisatlarının kontrollerinin yapılması,
  • İş makinelerinin periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
  • Basınç sistemleri ve yanıcı sistemlere karşı tehlikeli durumların önlenmesi gibi birçok nokta ele alınmaktadır.

Uzmanlar her farklı durum için ilk olarak risk kelimesini göz önünde bulundururlar. Risk, bir olayın oluşmaması ve oluşması için tehlikeleri içermesi ya da oluşmaya yaklaşık bir durumda olması halinde kullanılan bir kelimedir.

İşte bu noktada iş sağlığı ve güvenliği nedir ne iş yapar sorusu için verilebilecek en net cevap, risk analizi gerçekleştirerek tehlikeleri önleyen kişilerdir cevabı ortaya çıkmaktadır.

Risk analizi gerçekleştirilirken, işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikeler, işçilerin oluşturabileceği tehlikeler ve iş çevresindeki tehlikeler göz önünde bulundurularak, zararlı etkilerin belirlenip ortadan kaldırılması sağlanır.

Bu kadar kapsamlı bir şekilde iş güvenliğini sağlayabilecek uzmanların yetiştirilmesi için de firmamız, önemli bir sistematik ile profesyonel eğitimlerinin verilmesini sağlamaktadır. Kursiyerlerimiz, firmamız üzerinden belirli kıstasları göz önünde bulundurarak, çok uygun ücretlerle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı alabilirler.

Kurumsal olarak uzaktan eğitim sistemi ile Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı İş Güvenliği Eğitim kurumunu oluştururken, aynı zamanda da işyeri hekimi, sağlık personeli eğitimi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı gibi noktalarda da eğitim verebiliyoruz.

Kurumsal hizmetlerimiz sayesinde iş sağlığı ve güvenliği nedir ne iş yapar sorusunun cevabını vermiş olduğumuz eğitimler kapsamında tam olarak öğrenebiliyorsunuz.

Eğitim çalışmalarımız için işyeri hekimliği eğitiminden yüksek lisans ve lisans programlarına hazırlığa kadar birçok eğitim göz önünde bulundurulmaktadır.

Eğitimlerimizdeki ana amaç, işyeri içerisindeki tam güvenli ortamın oluşturulması ve tüm sistemlerin korunur bir şekilde aktif olarak kullanılması için yeterli bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesidir.

İş sağlığı ve güvenliği sistemleri, çoğunlukla tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde mecburi bir hale getirilmiş olarak kanun kapsamında uygulanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tehlike sınıflarına göre birbirinden ayrılmış olan işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışması ile birlikte önemli bir koruma sistemi oluşturulmaktadır.

Sistemin oluşturulması için belirli yükümlülüklere sahip olan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri; meslek hastalıkları, iş kazaları ve işçi hastalıkları ile ilgili profesyonel yaklaşımlar sergileyebilmektedir. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği, öncelikle işçinin korunmasını sağlarken, korunma yöntemlerinin oluşturulması için de engelleme ve çözüm aşamalarını ele almaktadır.

İş yerinde oluşabilecek tehlikeler ve hastalıkların engellenebilmesi için öncelikle hastalığın ne olduğu, neden oluştuğu ve hangi durumlarda ortaya çıkacağı bilinmelidir.

Bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı detaylı bir şekilde nasıl bir önlem alabileceğini ve alınacak önlemlerin ne kadar geçerli olacağını ortaya çıkarılabilir.

Bu sayede de iş yerinde kullanılması gereken sistemler, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve kurulacak güvenlik düzenleri ile ilgili işveren ve iş sağlığı güvenliği kurulu ile bilgi alışverişinde bulunur. Bilgi alışverişi sayesinde işletmenin güvenlik ve sağlık ortamının korunması sağlanırken, aynı zamanda da bu konular sürekli hale getirilir.

İşletmelerde çok önemli bir görevi üstlenen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli işletme içerisinde görev alırken, bu eğitimlere katıldığında ve bu profesyonelliği sağladığında hem işletme için hem de kendi avantajları için önemli bir yol kat etmiş olmaktadır.

Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği nedir ne iş yapar sorusu, her tehlikeli sınıf iş yerinde çalışan kişinin kendine sorması gereken bir sorudur.

Bu sorunun cevabını net bir şekilde öğrenebilmek için eğitimlere katılan personeller, hem işletme içerisinde daha yüksek maaşlar ile çalışabilme veya işletmede çalışmadıkları takdirde iş başvurularında daha olumlu karşılanma gibi avantajlar elde edebilir.

Günümüzde kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programlarına, birçok farklı doktor, mühendis, sağlık personeli, teknik personeller ve fen edebiyat mezunlar katılmaktadır.

Bu kişiler, almış oldukları eğitim sayesinde iş yerinin yapısını oluşturabilecek tehlikeleri ve önlemleri öğrendikleri için iş başvurularında daha fazla tercih edilen insanlar olmaktadır.

Ayrıca bu personeller almış oldukları eğitim ile birlikte ortak sağlık güvenlik birimi kurumları içerisinde de görev alabilmektedir. Bu sayede işletme dışarıdan hizmet alma şansına sahip olmaktadır.

Henüz yorum yazılmamış.

Bir cevap yazın

info@isguvenligikursu.net