İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri işletmelere sağlık konusunda destek olan, çalışanların sağlık eğitimi almasını sağlayan ve kendilerini korumaları konusunda rehberlik eden İSG profesyoneller yetiştirir.

Çalışanların mesleklerini icra ederken hangi iş güvenliği kurallarına riayet etmeleri gerektiği nasıl büyük önem taşıyorsa, hijyen eğitimi, sektöre özgü sağlık problemlerini önleme, meslek hastalıklarının önüne geçme konusu da işyeri hekimliği kursu kapsamında büyük önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bölümünün güvenlik kısmı İSG uzmanlarını, sağlık kısmı işyeri hekimliği kursunu ilgilendirir. Elbette bu çizgi keskin olmamakta, koordineli şekilde çalışarak işletmenin ve çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini korumakla sorumludurlar. İş sağlığı ve güvenliği, günümüz iş dünyasında en önemli önceliklerden biridir. Çalışanların sağlığını korumak ve işyerlerinde güvenli bir ortam sağlamak, hem etik bir sorumluluk hem de yasal bir zorunluluktur. İşte bu noktada işyeri hekimliği kursları, sağlık profesyonellerine, işyerlerinde çalışanların sağlığını etkin bir şekilde yönetme yetkinliği kazandıran önemli eğitim programlarıdır.

İşyeri Hekimliği Kursu Nedir?

İşyeri hekimliği kursu, hekimlere işyerlerindeki çalışan sağlığını yönetme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu kurslar, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlık kazanmak isteyen hekimlere yöneliktir. İSG yasaları, risk değerlendirmesi, işyerindeki sağlık sorunlarına müdahale, sağlık taramaları ve iş kazaları konularında derinlemesine bilgi sağlarlar.

İşyeri Hekimliği kursu Görev Yerleri Nerelerdir?

İşyeri hekimi nerede çalışır sorusuna temel olarak iki cevap vardır. Merkez ofis olarak tam günlü çalışması halinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri veya İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri kullanılmaktadır. İşyerlerinin periyodik olarak ziyareti, hijyen eğitimleri, çalışanların risk durumlarına göre farklı eğitimleri için işyerinde de çalışma zamanı planlanmalıdır.

İşyeri hekiminin kendine ait bir ofisi ve asgari şartları taşıyan bir muayenehanesi de bulunmalıdır. Görevi hekimlik olan personel olarak sorumlu oldukları işyerlerinde çalışan herkesin sağlığını korumak için gerekli tavsiyeler ve eğitimler, planlı şekilde icra edilir. Çalışanların kendilerini koruması için alınması gereken önlemleri anlatarak, riayet edilip edilmediği görevleri arasındadır. İş güvenliği uzmanları ile birçok ortak çalışma noktası olan işyeri hekimleri,  Çalışma Bakanlığına sunulmak üzere raporlama, veri toplama ve istenen bilgileri İSG-KATİP sistemine işleme sorumluluğunu da sahiptirler. Bu tip görevlerde diğer sağlık personeli de  işyeri hekimlerine teknik destek sunarlar.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olan tüm hekimlerimiz işyeri hekimi olabilir. Yurt dışından mezun olan hekimlerimizin YÖK’ten alınmış denklik belgesine de sahip olmaları gerektiği ise unutulmamalıdır.

Hekimlerimizin pratisyen veya uzman olmaları işyeri hekimliği yapabilmeleri için bir engel olmadığı gibi zorunlu hizmetlerini tamamlayıp tamamlamamış olmaları her hangi bir engel teşkil etmez.

İşyeri Hekimliği Kursu Eğitimleri

İşyeri Hekimliği Kursu eğitimlerinin tümü Çalışma Bakanlığı tarafından belirlendiği gibi iş yeri hekimliği eğitim plan ve programları da yine aynı Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenir. Program 3 bölümde gerçekleştirilir.

90 Saat Asenkron / Offline Eğitimler: Bu eğitimler Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim programı veritabanı aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu eğitimler belirli saatler içerisine sınırlandırılmamış derslerdir. Eğitimler sisteme daha önceden kaydedildiğinden kursiyerlerimiz işyeri hekimliği eğitimlerine kendileri için en uygun saatlerde katılabilirler.

90 Saat Senkron / Online Eğitimler: Bu eğitimler ise Yeni Uzman Akademi’nin saha deneyimine sahip eğiticileri tarafından ‘‘ zoom’’ programı üzerinden yapılır. Online şekilde eş zamanlı olarak yapılan bu dersler 09:00 – 15:00 ve 15:00 – 21:00 saatleri arasında olmak üzere iki farklı grupta gerçekleştirilir. Hekimlerimiz önceden belirlenmek üzere istedikleri saatler arasındaki eğitimleri seçebilirler.

40 Saat Staj / Uygulama Eğitimleri: İş yeri hekimi adayları kursiyerlerimizin de uygun gördüğü işyerlerinde İş yeri hekimlerinin rehberliğinde gerçekleştirilir.

Yeni Uzman Akademi’de İş Yeri Hekimliği kursu Eğitimleri Farkı

İşyeri hekimliği kursu eğitim kurumlarımız tarafından alanında profesyonelleşmiş eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirilir. Yeni Uzman Akademi kursiyerlerine özel hazırlanmış ders kitapları ve dijital materyallerle desteklenir.

Eğitim kurumumuz sınavlar öncesi soru çözüm ve ders tekrarı programları ile de kursiyerlerimizin başarı seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. Bu eğitimler kursiyerlerimiz nöbet saatleri göz önüne alınarak tekrarlarına da ulaşılmasının mümkün olduğu bir şekilde düzenlenir.

Yeni Uzman Akademi İş yeri hekimliği eğitimlerinde Türkiye’nin marka ismi olma yolunda emin adımlarla ilerken siz de kariyer yolculuğunuza Yeni Uzman Akademi ile çıkın.

Yeni Uzman Akademi’nin 8 yılı aşkın tecrübesinden 6 farklı şubesi aracılığı ile siz de yararlanın.